باغی

امروزه در دنیا استفاده از پایه‌های رویشی به دلیل مزایای فراوان به سرعت رو به گسترش است. برخی از این مزایا شامل:
– کاهش دوره نونهالی
– افزایش عملکرد
– افزایش بهره‌وری آب
– کاهش هزینه تولید
– قابلیت کنترل ارتفاع گیاه
– و مهمتر از همه یکنواختی باغ و سهولت مدیریت داشت و برداشت می‌باشند.
از جمله پایه‌های رویشی درختان میوه که امروزه به روش کشت بافت تکثیر می‌شوند می‌توان به پایه‌های رویشی (GF، GN، پیرودوارف، گزیلا، تترا، پنتا، میروبالان و ماکسیما برای انواع درختان هسته دار و دانه دار) و درختان میوه گرمسیری (آناناس، موز و انبه) اشاره کرد.