giti

بازدید مسئولان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور از شرکت زیست فناوران نوین گیتی ژن، فعال در زمینه کشت بافت گیاهی

جناب آقای دکتر کاوند معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور و آقای دکتر رضایی شریف‌آبادی رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد این مؤسسه،

ادامه مطلب »

سازگاری گیاهان

مرحله انتقال به گلخانه، مرحله آخر در ریزازدیادی، یکی از حساس­ترین مراحل ریز ازدیادی است و شامل عادت دهی ( مقاوم کردن، سازگاری) گیاهچه ­ها

ادامه مطلب »

مزیت های کشت بافت

از مهم‌ترین مزیت‌های کشت بافت به صورت تجاری می‌توان به تکثیر سریع ارقام، افزایش ظرفیت تولید در زمان کوتاه، تولید گیاه عاری از بیماری، تولید

ادامه مطلب »

تکنیک کشت بافت

کشت بافت گیاهی عبارت است از کشت سلول، بافت و اندام‌های گیاهی در شرایط گندزدایی شده و در محیط آزمایشگاهی کنترل شده. این فناوری به

ادامه مطلب »