ژوئن 26, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سازگاری گیاهان

مرحله انتقال به گلخانه، مرحله آخر در ریزازدیادی، یکی از حساس­ترین مراحل ریز ازدیادی است و شامل عادت دهی ( مقاوم کردن، سازگاری) گیاهچه ­ها

ادامه مطلب »

مزیت های کشت بافت

از مهم‌ترین مزیت‌های کشت بافت به صورت تجاری می‌توان به تکثیر سریع ارقام، افزایش ظرفیت تولید در زمان کوتاه، تولید گیاه عاری از بیماری، تولید

ادامه مطلب »

تکنیک کشت بافت

کشت بافت گیاهی عبارت است از کشت سلول، بافت و اندام‌های گیاهی در شرایط گندزدایی شده و در محیط آزمایشگاهی کنترل شده. این فناوری به

ادامه مطلب »