خدمات

این شرکت با در اختیار داشتن کادر مجرب علمی و تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی و کشت بافت شعار تعهد به کیفیت را مدنظر قرار داده است. لذا خدمات خود را در این زمینه به شرح زیر ارائه می‌دهد:

– تولید انبوه گیاهان با کیفیت بالا

– عقد قرارداد در زمینه تولید پروتکل‌های تکثیر تجاری انواع گیاهان

– فروش دانش فنی تکثیر کشت بافت گیاهان زینتی

– مشاوره واحدهای تجاری کشت بافت

– تهیه نقشه‌های استاندارد واحدهای تجاری کشت بافت و نظارت بر اجرای آن‌ها

– مشاوره جهت تجهیزات مناسب و با کیفیت واحدهای آزمایشگاهی

– برگزاری دوره‌های آموزشی کشت بافت