اهداف

از اهداف مهم شرکت زیست فناوران نوین گیتی ژن، خود­کفایی در زمینه تکنولوژی­های نوین در حوزه کشت بافت گیاهی، تولید دانش فنی با قابلیت تجاری­سازی و عرضه­ ی آن به واحد­های تولیدی کشور و تولید گیاهچه های کشت بافتی مطابق با استانداردهای روز دنیا می­ باشد.