زینتی

بازار جهانی گل گیاهان زینتی دارای ارزشی بیش از 300 میلیارد دلار در سال می‌باشد. با توجه به حجم زیاد ارقام جدید در حوزه گل و گیاهان زینتی که هر ساله وارد بازارهای جهانی و ایران می‌شوند، استفاده از تکثیر سریع کشت بافت در مقایسه با سایر روش‌ها ضروری است. علاوه بر این، از آنجا که در گل و گیاهان زینتی دوره استفاده از هر رقم محدود است، نیاز است در فواصل زمانی کوتاه ارقام جدید تکثیر و وارد بازار شود.
سه هدف اوليه در كاربرد فنون كشت بافت براي گياهان مورد نظر است:
1. توليد سريع شمار زيادي از گياهان كه از نظر ژنتيكي يكسان هستند: از اين روش براي گياهاني كه تكثير آن‌ها از روش‌های مرسوم با مشكل مواجه می‌باشند مانند آنتوريوم، اركيده، انواع گیاهان آپارتمانی شامل زامیفولیا، کالادیوم، سینگونیوم و … استفاده می‌شود.
2. توليد گياهان عاري از ویروس: توجه به این نکته ضروری است که در تعدادی از گیاهان زینتی مانند گل میخک تولید گیاه عاری از ویروس اهمیت بسیار زیادی در افزایش کمیت و کیفیت دارد.
3. توليد ارقام (ژنوتيپ‌ها) جديد: در حوزه گل و گیاهان زینتی، تولید ارقام جدید موتور محرکه بازار گل و گیاهان زینتی است، لذا در کنار روش‌های سنتی دورگ‌گیری، استفاده از روش‌های درون‌شیشه‌ای به جهت تولید ارقام جدید به سرعت رو به افزایش است. از جمله این روش‌ها می‌توان به پرتوتابی و یا استفاده از مواد شیمیایی در شرایط درون‌شیشه‌ای اشاره کرد.